خط بکش...

ماه! با جزر و مدی بر روی دریا خط بکش

غیر من دور همه دیوانه‌ها را خط بکش

پُر شده از حاشیه این دفتر بی‌عاقبت

با شهابی از تبسم روی یلدا خط بکش

پاک‌کن از ابر داری که نوشتی به غبار

هرچه می‌خواهی به هر آیینه حالا خط بکش!

می‌شود از هر مسیری رفت و به مقصد رسید

بین هر نقطه فقط در این معمّا خط بکش

پیش تو تقدیر فهرستی‌ست از شادی و غم

روی هر چیزی نمی‌خواهی تو، تنها خط بکش

قرن‌ها دیوانه‌بازی دیده‌ای ماه عزیز!

لطف کن به خاطر من روی آن‌ها خط بکش

من پلنگی نیستم که با خیالت سر کُنم

دور هر برکه که در نقشه‌ست پیدا خط بکش

این غزل مشق شب من بود در دیوانگی

باب میلت نیست هرجا زیر آن‌ را خط بکش ■

/ 0 نظر / 69 بازدید