پلاك7

شعرهای امیر اکبرزاده

چه دیر ...

به نام خدا سلام چه‌گونه بی‌خبری از جهان جانکاهم؟ نمی‌رسند مگر نامه‌های گهگاهم؟ خیال من به تو قد می‌دهد، همین کافی‌ست نمی‌رسد به تو وقتی‌که ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 154 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
مهر 84
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
2 پست
عشق
5 پست
ترانه
8 پست
عاشورا
3 پست
غزل
2 پست
بهار
2 پست
حسین
2 پست
نیزه
2 پست
عقل
1 پست
آتش
1 پست
نی
1 پست